Skip to main content

אײגנקײט שטײַער רעליעף קרעדיט (Property tax relief credit)

דעם אײגנקײט שטײַער רעליעף קרעדיט האָט גלײַך פֿאַרקלענערט אײַער אײגנקײט שטײַער יאָך אױב איר זײַט געװען אַ קװאַליפֿיצירט הײם באַזיצער. די סוּמע פֿוּן קרעדיט איז געװען אַ פּראָצענט פֿוּן אײַער STAR אָפּשפּאָרוּנגען.

דעם אײגנקײט שטײַער רעליעף קרעדיט איז אױסגעגאַנגען. אָבער אױב איר זײַט געװען פּאַסיק פֿאַר דעם קרעדיט אין 2018 אָדער 2019, אָבער מײנט אַז איר האָט עססס ניט באַקוּמען:

 1. באַקרעפֿטיקט אַז איר האָט ניט באַקוּמען אַ טשעק ניצן אוּנדזער אײגנקײט שטײַער קרעדיט באַזוּך .
 2. אײנס איר באַשטעטיקט אַז איר האָבן ניט באַקוּמען אַ טשעק, קאָנטאַקטירט אוּנדזער אײגנקײט שטײַער אינפֿאָרמאַציע צענטער פֿאַר הילף.

ראָױדיקײט

צוּ זײַן פּאַסיק, אין אַ פֿריערדיקער יאָר, איר מוּזט האָבן:

 • געלעבט אין אַ שוּל דיסטריקט װאָס האָט אױסגעפֿאָלגן מיט דעם ניו יאָרק שטאַט אײגנקײט שטײַער שטערצל, (זע אױב אײַער היט אױסגעפֿאָלגן: שוּל דיסטריקט דוּרכפֿירוּנג מיט דעם אײגנקײט שטײַער שטערצל.)
 • זײַן פּאַסיק פֿאַר דעם באַזיש אָדער פֿאַרבעסערט STAR באַפֿרײַוּנג אָדער קרעדיט,
 • האָט געהאַט אַן הכנסה פֿוּן $275,000 אָדער ווינציק, אוּן
 • באַצאָלט שוּל אײגנקײט שטײַערן פֿאַר דעם שײך יאָר.

דעפֿיניציע פֿוּן הכנסה פֿאַר אײגנקײט שטײַער רעליעף

פֿאַר דעם אײגנקײט שטײַער רעליעף קרעדיט, הכנסה איז דעפֿינירט אַז פֿעדעראַל צוּגעפּאַסט גראָס הכנסה (FAGI) פֿוּן צװײ יאָר פֿריער, מאָדיפֿיצירט אַז:

 • די רײן סוּמע אָנווער באַריכט אױף פֿעדעראַל צײַטפּלאַן C, D, E אָדער F איז ניט אַיבער $3,000; 
 • די רײן סוּמע פֿוּן קײן אַנדערער באַזוּנדערער קאַטעגאָריע אָדער אָנווער איז ניט איבער $3,000; אוּן
 • די צוּזאַמענדיקע סוּמע פֿוּן אַלע אָנווערן איז ניט איבער $15,000.

צוּם בײַשפּיל, פֿאַר דעם 2019 אײגנקײט שטײַער רעליעף קרעדיט, הכנסה ראָױדיקײט איז באַזירט אױף דעם 2017 שטײַער יאָר.

ניו יאָרק שטאָט אײַנװױנער

ניו יאָרק שטאָט איז ניט אונטערטעניק צוּ דעם שטײַער שטערצל אוּן דעריבער, שטאָט אײַנװױנער זײַנען ניט געװען פּאַסיק פֿאַר דעם קרעדיט.

אײגנקײט שטײַער רעליעף קרעדיט סוּמעס

באַזישע STAR באַקוּמער

אױב איר האָבן באַקוּמען באַזיש STAR אוּן זײַט געװען פּאַסיק פֿאַר דעם אײגנקײט שטײַער רעליעף קרעדיט, איר קרעדיט סוּמע אַיז געװען אַ פּראָצענט (באַשטימט בײַ אײַער הכנסה) פֿוּן אײַער באַזיש STAR אָפּשפּאָרוּנגען.

פּראָצענט פֿוּן באַזיש STAR אָפּשפּרוּנגען לױט הכנסה
הכנסה 2018 פּראָצענט פֿוּן אײַער באַזיש STAR אָפּשפּאָרוּנגען 2019 פּראָצענט פֿוּן אײַער באַזיש STAR אָפּשפּאָרוּנגען
$75,000 אָדער ווינציקער 60.0% 85.0%
צװישן $75,000 אוּן $150,000 42.5% 60.0%
צװישן $150,000 אוּן $200,000 25.0% 35.0%
צװישן $200,000 אוּן $275,000    7.5% 10.0%

פֿאַרבעסערט STAR באַקוּמער

אױב איר באַקוּמט דעם פֿאַרבעסערט STAR באַפֿרײַוּנג אָדער קרעדיט, אײַער הכנסה פּראַל ניט די סוּמע פֿוּן אײַער אײגנקײט שטײַער רעליעף קרעדיט. אײַער קרעדיט סוּמע װעט זײַן אַ פּראָצענט פֿוּן אײַער פֿאַרבעסערט STAR אָפּשפּאָרוּנגען פֿאַר יעדער אײנער פֿוּן די פֿאָלגנדיקע יאָרן:

 • 2018—26%
 • 2019—34%
Updated: