Skip to main content

Empire State קינד קרעדיט (Empire State child credit)

אידענטיפֿיקאַציע נוּמערן

כּדי צוּ זײַן פּאַסיק פֿאַר פֿאָדערן דעם Empire State קינד קרעדיט, איר דאַרפֿן צוּשטעלן אַ גערעכט אוּן קוּראַנט סאָשאַל סעקוּריטי נוּמער (SSN) אָדער אינדיװידוּעל טאַקספּײער אידענטיפֿיקאַציע נוּמער (ITIN) פֿאַר יעדער קינד אין די רשימה פֿוּן אײַער פֿאָדערוּנג.

װער איז פּאַסיק? 

איר זײַנען באַרעכטיקט צוּ דעם צוריקצאָלנדיק קרעדיט אױב איר:

  • זײַט געװען אַ פֿוּל-יאָר ניו יאָרק שטאַט אײַנװױנער אָדער איר זײַט פֿאָרפֿאָלקט מיט אַ פֿוּל-יאָר אײַנװױנער,
  • האָבן אַ קװאַליפֿיצירן קינד*, אוּן
  • באַגעגענען אײנע פֿוּן די פֿאָלגנדיקע צוּשטאַנדן:
    • איר האָבן אַ פֿעדעראַל קינד שטײַער קרעדיט, װײַטערדיק קינד שטײַער קרעדיט אָדער קרעדיט פֿאַר אַנדערע אָפּהענגיקע (געפֿאָדערט אין פֿעדעראַל Form‏ 1040 אָדער Form 1040NR) אָדער
    • אײַער ניו יאָרק צוּנױפֿגערעכנט פֿעדעראַל צוּגעפּאַסט גראָס הכנסה איז:  
Refundable Credit
פֿאָרלײגן סטאַטוּס NY צוּנױפֿגערעכנט פֿעדעראַל צוּגעפּאַסט גראָס הכנסה
פֿאָרפֿאָלקן פֿאָרלײגן אַ געלענק צוּריקקערן $110,000 אָדער ווינציקער
אײנציקער, אָדער ראש פֿוּן הויזגעזינד, דער קװאַליפֿיצירן אַלמנה $75,000 אָדער ווינציקער
פֿאָרפֿאָלקן פֿאָרלײגן באַזוּנדער $55,000 אָדער ווינציקער

*אַ קװאַליפֿיצירן קינד דאַרף זײַן לפּחות פֿיר אָבער װינציקער װי 17 יאָר אַלט אָן דעצעמבער 31 פֿוּן דעם שטײַער יאָר אוּן דאַרף קװאַליפֿיצירן פֿאַר דעם פֿעדעראַל שטײַער קרעדיט.

װיפֿל איז דעם קרעדיט?

אוּב איר האָבן געפֿאָדערט דעם פֿעדעראַל קינד שטײַער קרעדיט, די סוּמע פֿוּן דעם Empire State קינד קרעדיט איז דעמ גרעסער װי:

  • 33% פֿון דעם טײל פֿוּן דעם פֿעדעראַל קינד שטײַער קרעדיט אוּן פֿעדעראַל װײַטערדיקער קינד שטײַער קרעדיט (אויסגערעכנט ניצן דעם NY צוּנױפֿגערעכנט FAGI אַזױ װי די פֿעדעראַל קרעדיט סוּמעס אוּן הכנסה שװעלן װאָס זײַנען געװען װירקלעך פֿאַר שטײַער יאָר 2017, אײדער פֿוּן פֿאַראָרדענוּנג פֿוּן Public Law‏ 115-97), אַטריביוטאַבלע צוּ קװאַליפֿיצירן קינדער, אָדער
  • $100 מוּלטיפּליצירט בײַ דעם נוּמער פֿוּן קװאַליפֿיצירן קינדער.

אױבּ איר האָבן ניט געפֿאָדערט דעם פֿעדעראַל קינד שטײַער קרעדיט אָבער באַגעגנט אַלע אַנדערע ראָױדיקײט פֿאָדערוּנגען באַװיזן אױבן, די סוּמע פֿוּן דעם Empire State קינד קרעדיט איז:

  • $100 מוּלטיפּליצירט בײַ דעם נוּמער פֿוּן קװאַליפֿיצירן קינדער.

באַמערקוּנג: אױב אַױער קינד SSN אָדער ITIN איז אַרױסגעגעבן נאָך דעמ טערמין דאַטע פֿוּן דעם צוּריקקערן, איר מעגן פֿאָדערן בלױז $100 פֿאַר קװאַליפֿיצירן קינד.

װײַטערדיק אינפֿאָרמאַציע

זע Form IT‏-213, פֿאָדערן פֿאַר Empire Street קינד קרעדיט, אוּנ זײַנע אינסטרוּקציעס.

Updated: