Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Formularz E-ZRep TR-2000, Upoważnienie do dostępu do informacji podatkowych i dokonywania transakcji


Profesjonalny księgowy może poprosić klienta o wypełnienie  Formularza E-ZRep TR-2000, Upoważnienie do dostępu do informacji podatkowych i dokonywania transakcji, upoważniającego do dostępu do informacji na koncie klienta oraz dokonywania transakcji w jego imieniu za pośrednictwem portalu Usług Online dla Profesjonalnych Księgowych (Tax Professional Online Services).

Klient może upoważnić do realizacji różnych usług online, w tym do elektronicznego składania rozliczeń podatkowych, dokonywania płatności oraz odpowiadania na powiadomienia departamentu. Zob. Formularz TR-2000.1, Informacje dotyczące dostępu do usług online, aby otrzymać pełną listę usług online, do których może upoważnić klient.

Upoważniony księgowy otrzyma dostęp online do poufnych informacji podatkowych klienta, w tym:

 • poprzednio złożonych rozliczeń podatkowych,
 • zaległych należności podatkowych,
 • poprzednich i aktualnie realizowanych płatności oraz
 • elektronicznych kopii powiadomień przesłanych przez nas klientowi.

Upoważniony księgowy będzie mógł porozmawiać z przedstawicielem Departamentu Podatkowego o poufnych danych podatkowych klienta, jeżeli są one dostępne za pośrednictwem konta portalu Usług Online dla Profesjonalnych Księgowych.

Uwaga: klient nie może ograniczyć zakresu upoważnienia do konkretnych okresów rozliczeń podatkowych. Na przykład, jeżeli klient upoważni do dokonywania transakcji z zakresu podatku od sprzedaży, księgowy będzie miał dostęp do informacji dotyczących podatku od sprzedaży za wszystkie okresy rozliczeniowe.

Dodawanie klienta do konta

 1. Klient powinien wypełnić i podpisać formularz E-ZRep TR-2000.
  • Formularza nie należy wysyłać do Departamentu Podatków.
  • Kopię formularza upoważnienia należy przechowywać w aktach w okresie upoważnienia oraz przez trzy lata po jego zakończeniu; na żądanie Departamentu Podatków należy udostępnić jego kopię.
  • Należy skorzystać z wypełnionego formularza, aby wybrać usługi objęte zakresem upoważnienia klienta oraz datę wygaśnięcia upoważnienia.
 2. Zalogować się na swoim koncie na portalu Usług Online dla Profesjonalnych Księgowych lub utworzyć konto.
 3. Wybrać opcję Dodaj klienta (Add Client) z listy klientów, aby dodać klienta.
 4. Wpisać numer identyfikacji podatkowej klienta i wybrać opcję weryfikacji.
  • Prosimy zapoznać się z treścią części dotyczącej weryfikacji klienta poniżej, aby zebrać informacje umożliwiające dodawanie klientów do konta na portalu Usług Online dla Profesjonalnych Księgowych.
 5. Skorzystać z wypełnionego formularza E-ZRep TR-2000, aby wybrać usługi, do których upoważnił klient i wpisać datę wygaśnięcia upoważnienia do dostępu (jeżeli klient ją podał).
  • Spowoduje to natychmiastowe umożliwienie realizacji usług objętych upoważnieniem klienta.
 6. Aby rozpocząć prace na rzecz klienta, wybrać imię i nazwisko/ nazwę klienta z listy klientów.

Weryfikacja klienta korporacyjnego

Aby chronić informacje podatkowe klienta, należy zweryfikować jedną z poniższych pozycji:

 • informacje dotyczące stanowego rozliczenia podatkowego firmy klienta z podatku korporacyjnego, podatku od sprzedaży lub zaliczek na podatek złożonych w stanie Nowy Jork w okresie minionych 12 miesięcy (zob. weryfikacja firmowa, a by uzyskać instrukcje dotyczące znalezienia tych kwot na rozliczeniu podatkowym klienta).
 • dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny rachunku za podatek stanowy Stanu Nowy Jork (otwarty lub zamknięty)
 • pięciocyfrowy numer PIN z pisma otrzymanego przez klienta z Departamentu Podatków
 • potwierdzenie, że klient nie złożył rozliczenia podatkowego z podatku korporacyjnego, podatku od sprzedaży lub zaliczek na podatek w Stanie Nowy Jork, w okresie minionych 12 miesięcy

Weryfikacja klienta indywidualnego

Aby chronić informacje podatkowe klienta należy zweryfikować jedną z poniższych pozycji:

 • kwota skorygowanego rocznego dochodu brutto (federal adjusted gross income, FAGI) z wiersza 19 jednego z rozliczeń stanowych z podatku dochodowego klienta złożonych w stanie Nowy Jork (Formularz IT-201 lub T-203) w okresie minionych pięciu lat
 • dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny rachunku za podatek stanowy Stanu Nowy Jork (otwarty lub zamknięty)
 • pięciocyfrowy numer PIN z pisma otrzymanego przez klienta z Departamentu Podatków
 • potwierdzenie, że klient nie składał stanowego rozliczenia podatkowego z podatku dochodowego w Stanie Nowy Jork w okresie minionych pięciu lat

Weryfikacja klienta powierniczego

Aby chronić informacje podatkowe klienta, należy zweryfikować całkowity dochód podany w wierszu A jednego z rozliczeń z podatku dochodowego firm powierniczych Stanu Nowy Jork (Formularz IT-205), złożonych w okresie minionych pięciu lat. Jeżeli klient nie złożył rozliczenia z podatku dochodowego firm powierniczych za jeden rok w okresie minionych pięciu lat, nie będzie go można dodać jako klienta do konta na portalu Usług Online dla Profesjonalnych Księgowych.

Zasoby

Updated: