Skip to main content

Odpowiedz na pismo z żądaniem dodatkowych informacji (Respond to a letter requesting additional information)

Odpowiedz na pismo z żądaniem dodatkowych informacji

 1. Znajdź otrzymane pismo na poniższej liście, pod hasłem Respond to a letter (Odpowiedz na pismo).
 2. Zapoznaj się z treścią naszych list kontrolnych do wydruku, zawierających informacje o tym, co będzie potrzebne przy odpowiedzi.
 3. Zaloguj się lub utwórz konto Online Services (Usługi online).
 4. Wybierz ≡ menu Services (Usługi), a następnie Respond to department notice (Odpowiedz na powiadomienie Departamentu).

FIND YOUR LETTER (ZNAJDŹ SWOJE PISMO)

Uwaga: w przypadku otrzymania pisma informującego o korekcie lub odmowie wypłaty refundacji (Formularz DTF-160 lub DTF-161), zob. Your refund was adjusted (Kwota Twojej refundacji została skorygowana).

Women at a table looking at letters

Nowe pismo w tym roku: Request for Information (RFI) (Żądanie informacji)

Requests for Information (Żądanie informacji) (Formularze DTF-948 i DTF-948-O) to nowe pisma, które Departament Podatków może wysłać w odniesieniu do roku podatkowego 2020 i późniejszych. Jeżeli status refundacji mówi o tym, że wysłano do Ciebie jedno z tych pism, oznacza to, że do sfinalizowania wypłaty refundacji potrzebne są dodatkowe informacje. Ważne jest, aby odpowiedzieć w terminie podanym na piśmie, aby umożliwić nam kontynuację procesu refundacji.

Gdzie można znaleźć otrzymane pismo online

Możesz przejrzeć swoje pismo na koncie Individual Online Services (Indywidualne usługi online) korzystając z naszej aplikacji Respond to Department Notice (Odpowiedz na powiadomienie Departamentu). Nie musisz wnioskować o uruchomienie komunikacji elektronicznej, aby przejrzeć to powiadomienie w aplikacji.

Uwaga: jeżeli komunikacja elektroniczna została uruchomiona na Twoim indywidualnym koncie usług online, pismo może być również widoczne w centrum komunikacji na stronie głównej Account Summary (Zestawienie).

Częste przyczyny wysyłania Formularzy DTF-948 lub DTF-948-O

 • Konieczność weryfikacji prawidłowości zgłoszonych kwot otrzymanego wynagrodzenia i dokonanych potrąceń oraz naliczonego na rzecz stanu Nowy Jork podatku (zob. Lista dokumentacji potwierdzającej kwoty otrzymanego wynagrodzenia i potrąceń).
 • Konieczność weryfikacji miejsca zamieszkania.
 • Otrzymujesz ulgę lub odpis od podatku, a my nie otrzymaliśmy kopii formularza rozliczenia podatkowego. (Aby zweryfikować ulgę, potrzebna będzie kopia formularza).
 • Konieczność potwierdzenia uprawnień do otrzymania zgłoszonych w rozliczeniu ulg podatkowych lub odpisów.
 • W przypadku odliczenia z tytułu osoby pozostającej na utrzymaniu, konieczność weryfikacji numeru ubezpieczenia socjalnego lub daty urodzenia tej osoby (Lista dokumentów potwierdzających posiadanie dziecka lub osoby na utrzymaniu).
 • Potrzebujemy informacji, aby zweryfikować dochód z nieruchomości lub odpisaną stratę.
 • Konieczność weryfikacji informacji dotyczących spółki, korporacji S, dochodu lub straty z funduszu powierniczego.

Instrukcje dotyczące odpowiedzi można znaleźć w części Get ready to respond (Przygotuj się do udzielenia odpowiedzi).

Nowy status refundacji

Przykład statusu refundacji, informujący o wysłaniu pisma i o tym, jak na nie odpowiedzieć.

Dlaczego otrzymałeś pismo

Otrzymanie od nas pisma z żądaniem dokumentacji na potwierdzenie odpisów dokonanych na rozliczeniu nie oznacza, że popełniono błąd. Jest to po prostu dodatkowa weryfikacja dla upewnienia się, że refundacje—w odpowiedniej kwocie—trafią do osób, którym one przysługują. Naszym celem jest wstrzymanie budzących wątpliwości refundacji przed ich wysłaniem, nie zaś opóźnienie Twojej refundacji.

Wybierz rozwinięcie, aby dowiedzieć się, co będzie potrzebne do odpowiedzi na dane pismo. Możesz:

 • przejrzeć przykładową kopię wysłanego do Ciebie pisma (możesz je znaleźć po numerze otrzymanego pisma, umieszczonego w lewym dolnym rogu); Uwaga: w przypadku otrzymania formularza DTF-948 lub 948-O, będziesz miał okazję do zweryfikowania powiadomienia w samej aplikacji Respond to Department Notice (Odpowiedz na powiadomienie Departamentu).
 • zapoznać się z treścią naszych list kontrolnych z informacjami o tym, jak należy odpowiedzieć;
 • zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi przesyłania odpowiedzi (obejrzyj naszą demonstrację odpowiedzi na powiadomienie Departamentu, aby zobaczyć, jakie to proste); oraz
 • utworzyć konto indywidualnych usług online jeżeli go jeszcze nie posiadasz (obejrzyj naszą demonstrację utworzenia konta indywidualnych usług online, aby dowiedzieć się, jak to zrobić).

Przykład powiadomienia z numerem identyfikacyjnym umieszczonym w prawym dolnym rogu.

Odpowiedz na pismo

Wniosek o umożliwienie elektronicznej komunikacji z departamentem

Najlepszym sposobem komunikowania się z Departamentem Podatków w kwestii rozliczenia podatkowego jest stworzenie konta Online Services (Usługi online) oraz wniosek o komunikację elektroniczną w sprawach dotyczących Bills and Related Notices (Rachunków i powiadomień dotyczących rachunków) oraz Other Notifications (Innych powiadomień). Aby upewnić się, że całość przyszłej komunikacji będzie się odbywać za pośrednictwem centrum komunikacyjnego, w części Account Summary (Zestawienie) na stronie głównej konta Online Services (Usługi online) utwórz konto lub zaloguj się na posiadanym koncie i zaktualizuj preferencje przed złożeniem rozliczenia podatkowego. 

LOG IN (ZALOGUJ SIĘ)  CREATE ACCOUNT (UTWÓRZ KONTO)

Po zalogowaniu się na koncie Online Services (Usługi online):

 1. Wybierz swoje imię i nazwisko w górnym rogu strony głównej Account Summary (Zestawienie).
 2. Wybierz Preferences (Preferencje), a następnie Electronic communications (Komunikacja elektroniczna) z rozwijanego menu.

  Image of log in screen

  Ekran konta Online services z opcjami wyboru preferencji

 3. Wybierz opcje Electronic notifications (Powiadomienia elektroniczne), w odniesieniu do których chcesz otrzymywać e-maile. Aby otrzymać powiadomienie o wysłaniu refundacji lub inne wiadomości dotyczące refundacji podatku dochodowego, wybierz obie opcje.

  Image of electronic notification screen

  Ekran konta Online services z zaznaczonymi opcjami wyboru otrzymywania e-mailem rachunków i innych powiadomień

 4. Przeczytaj Acknowledgement (Potwierdzenie).
 5. Wybierz Save (Zapisz).

Demonstracja: Odpowiedź na powiadomienie Departamentu

Demonstracja: Odpowiedź na powiadomienie Departamentu
Updated: