Skip to main content

Program ofert w ramach kompromisu (Offer in Compromise program)

Na czym polega oferta w ramach kompromisu i kto kwalifikuje się do skorzystania z niej?

Program „Oferta w ramach kompromisu” daje kwalifikującym się podatnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej możliwość pozbycia się ogromnych zobowiązań podatkowych poprzez spłatę rozsądnej części ich długu podatkowego. Możemy rozważyć oferty w ramach kompromisu od:

 • osób fizycznych i przedsiębiorstw, które są niewypłacalne lub ogłosiły upadłość, oraz
 • osób fizycznych, które nie są niewypłacalne ani nie ogłosiły upadłości, jeżeli pełna spłata spowodowałaby nadmierne trudności ekonomiczne.  (Tylko osoby fizyczne mogą ubiegać się o ulgę w przypadku nadmiernych trudności ekonomicznych, co może obejmować ulgę od zadłużeń biznesowych, za które są osobiście odpowiedzialne).

Po złożeniu oferty w ramach kompromisu, rozpatrzymy takie zgłoszenie w pełni, jednak ofertę rozpatrzymy tylko wtedy, gdy zostaną spełnione kryteria kwalifikacyjne. Przeanalizujemy taką ofertę, by ustalić, czy akceptacja leży w najlepszym interesie stanu Nowy Jork i innych podatników. Może to na przykład wymagać zapłacenia w całości wszelkich należnych podatków powierniczych (niezapłaconych podatków od sprzedaży lub potrąconych u źródła, z wyłączeniem kar finansowych i odsetek) w celu osiągnięcia kompromisu. W rezultacie nie będziemy akceptować wszystkich ofert od kwalifikujących się wnioskodawców.

Co to są nadmierne trudności ekonomiczne?

Ogólnie rzecz biorąc, nadmierne trudności ekonomiczne występują, gdy osoba fizyczna nie jest w stanie pokryć rozsądnych podstawowych kosztów utrzymania. Podstawowe koszty utrzymania zapewniają zdrowie, dobrobyt i wytwarzanie dochodu dla Ciebie lub Twojej rodziny. W celu ustalenia dopuszczalnych podstawowych kosztów utrzymania sięgamy do IRS Collection Financial Standards. 

Oprócz podstawowych kosztów utrzymania, podczas oceny roszczenia z tytułu nadmiernych trudności ekonomicznych, weźmiemy pod uwagę inne czynniki, które mogą wpłynąć na Twoją sytuację finansową, w tym: 

 • wiek, stan i historia zatrudnienia;
 • niezdolność do uzyskiwania przychodu z powodu długotrwałej choroby, stanu zdrowia lub niepełnosprawności;
 • zobowiązania wobec osób pozostających na utrzymaniu;
 • nadzwyczajne okoliczności, takie jak specjalne wydatki na edukację, choroba lub klęska żywiołowa;
 • niemożność zaciągnięcia pożyczki pod zastaw lub zlikwidowania aktywów z powodu trudności;

Nadmierne trudności ekonomiczne nie obejmują niezdolności do zachowania dostatniego lub luksusowego stylu życia. Podczas analizy Twoich wydatków w celu ustalenia nadmiernych trudności ekonomicznych z zasady za niezbędne koszty utrzymania nie uznajemy:

 • prywatnych lekcji w szkole;
 • wydatków na studia;
 • datków na cele charytatywne;
 • dobrowolnych składek emerytalnych;
 • płatności obciążające karty kredytowe.

Jeśli uważasz, że nie kwalifikujesz się do programu „Oferta w ramach kompromisu”, stan Nowy Jork oferuje plany płatności, które mogą pomóc Ci spłacić niespłacone zadłużenie korzystając z przystępnej płatności miesięcznej. Zobacz  Umowa o spłatę ratalną, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Jak złożyć wniosek

Zanim zatwierdzimy Twoją ofertę musisz zgodzić się na przestrzeganie określonych warunków. Zobacz  Warunki oferty w ramach kompromisu aby uzyskać listę podsumowującą. W przypadku składania wniosku online, można zobaczyć pełne warunki w aplikacji internetowej. W przypadku składania wniosku pocztą, należy zapoznać się z formularzem DTF-4 lub formularzem DTF-4.1, wymienionymi poniżej.  Jeśli Twoja oferta zostanie zaakceptowana, prześlemy Ci również pocztą egzemplarz pełnych warunków, które mają zastosowanie do Twojej oferty.

Co się dzieje po złożeniu wniosku?

Jeśli składasz wniosek online, otrzymasz potwierdzenie drogą elektroniczną.

Jeśli składasz wniosek pocztą, otrzymasz pismo z potwierdzeniem stwierdzające, że:

 • Twój wniosek jest kompletny lub
 • we wniosku brakuje określonych wymaganych informacji i musisz je przesłać, zanim będziemy mogli go rozpatrzyć.

Gdy wniosek będzie kompletny, będzie czekał na przypisanie do osoby oceniającej, która skontaktuje się z Tobą lub Twoim przedstawicielem, gdy rozpocznie się proces przeglądu. W razie potrzeby podczas przeglądu poprosimy o dodatkową dokumentację.

Zobacz Publikacja 220, Program ofert w ramach kompromisu, by uzyskać dodatkowe informacje i instrukcje.

Masz jeszcze jakieś pytania? Zadzwoń do nas pod numer 518-591-5000, aby zadać pytanie lub rozwiązać problem.

Updated: