Skip to main content

Ulga podatkowa Empire State dla osób wychowujących dziecko (Empire State child credit: New York State)

Numery identyfikacyjne

Aby kwalifikować się do otrzymania ulgi podatkowej Empire State dla osób wychowujących dziecko, należy podać prawidłowy i aktualny numer ubezpieczenia socjalnego (SSN) lub indywidualny numer identyfikacji podatkowej (ITIN) dla każdego dziecka, którego dotyczy ta ulga.

Komu przysługuje ulga?

Ta ulga podatkowa w formie zwrotu od podatku przysługuje osobom, które:

  • zamieszkiwały przez cały rok na terenie stanu Nowy Jork lub współmałżonkom osób, które zamieszkiwały przez cały rok na terenie stanu Nowy Jork,
  • posiadają kwalifikujące się dziecko* oraz
  • spełniają jeden z poniższych warunków:
    • otrzymały federalna ulgę podatkową dla osób wychowujących dziecko, dodatkową ulgę podatkową dla osób wychowujących dziecko lub ulgę podatkową na inne pozostające na utrzymaniu osoby (podane na formularzu federalnego rozliczenia podatkowego 1040 lub 1040 NR) lub
    • federalny skorygowany dochód brutto podany na rozliczeniu z podatku stanu Nowy Jork wynosi:  

Poniższa tabela może nie mieścić się w całości na ekranie. Aby przejrzeć całość poniższej zawartości, prosimy skorzystać z paska przewijania u dołu tabeli lub przewinąć samą tabelę w przypadku korzystania z urządzenia dotykowego.

Refundable Credit
Rodzaj rozliczenia podatkowego Federalny skorygowany dochód brutto podany na rozliczeniu z podatku stanu Nowy Jork
Osoby zamężne rozliczające się wspólnie $110 000 lub poniżej
Osoby samotne, głowy rodziny lub kwalifikujący się wdowcy $75 000 lub poniżej
Osoby zamężne rozliczające się osobno $55 000 lub poniżej

*Kwalifikujące się dziecko musi być w wieku od czterech do 17 lat na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego i musi kwalifikować się do otrzymania federalnej ulgi podatkowej.

Jaka jest wysokość ulgi?

W przypadku podatników, którzy otrzymali federalną ulgę podatkowa dla osób wychowujących dziecko, ulga podatkowa Empire State dla osób wychowujących dziecko wynosi:

  • 33% procent kwoty federalnej ulgi podatkowej dla osób wychowujących dziecko i dodatkowej federalnej ulgi podatkowej dla osób wychowujących dziecko (obliczonej w oparciu o skorygowaną kwotę FAGI podaną na stanowym rozliczeniu podatkowym oraz kwoty ulg od podatku federalnego i progi podatkowe obowiązujące w roku podatkowym 2017, przed wprowadzeniem ustawy 115-97), przysługujące na kwalifikujące się dzieci lub
  • $100 pomnożone przez liczbę kwalifikujących się dzieci.

W przypadku podatników, którzy nie skorzystali z federalnej ulgi podatkowej dla osób wychowujących dziecko, a spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne wymienione powyżej, kwota ulgi podatkowej Empire State dla osób wychowujących dziecko wynosi

  • $100 pomnożone przez liczbę kwalifikujących się dzieci.

Uwaga: jeżeli numer SSN lub ITIN podatnika lub dziecka podatnika został wydany po terminie złożenia rozliczenia podatkowego, podatnik może odliczyć $100 za każde kwalifikujące się dziecko.

Dodatkowe informacje

Zob. Formularz IT-213 Ulga podatkowa Empire State dla osób wychowujących dziecko wraz z instrukcjami.

 

Updated: