Skip to main content

Zwrot podatku od dochodu (stan Nowy Jork) (Earned income credit: New York State)

Numery identyfikacyjne

Przed terminem złożenia rozliczenia podatkowego (z uwzględnieniem odroczeń), podatnik musi posiadać aktualny numer ubezpieczenia socjalnego dla siebie oraz dla każdego z kwalifikujących się dzieci.

Komu przysługuje zwrot? 

Zwrot podatku może przysługiwać osobom, które:

Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji do otrzymania ulgi od podatku federalnego dostępne są na stronie głównej IRS EITC.

Jaka jest wysokość ulgi?

  • Wysokość ulgi to 30% przysługującej federalnej ulgi od zarobionego dochodu, pomniejszone o kwotę ulgi rodzinnej.

Czy ulga ma formę zwrotu?

  • osoby, które zamieszkiwały na terenie stanu przez cały rok—zwrot w pełnej kwocie
  • osoby, które nie są mieszkańcami stanu—nie otrzymują zwrotu
  • osoby, które zamieszkiwały na terenie stanu przez część roku—zwrot częściowy 

Jakie wymogi dotyczące posiadanej dokumentacji obowiązują w stosunku do osób prowadzących własną działalność gospodarczą?

Należy prowadzić dokumentację firmową przez cały rok rozliczeniowy, za który podatnik chce dokonać odliczenia. Jest to wymagane, ponieważ podatnik musi udokumentować zarobiony dochód, aby móc skorzystać z ulgi. Osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą będą potrzebne następujące informacje:

  • księgi i rejestry dokumentujące dochód z działalności gospodarczej oraz wydatki firmowe za każdy dzień (rejestry powinny zawierać wystarczające dane, aby prawidłowo określić roczną wysokość przychodów z działalności, wydatków firmowych i cenę zakupu środków trwałych i zapasów) oraz 
  • dokumentacja potwierdzająca zapisy w księgach i rejestrach, w tym paragony fiskalne, wyciągi bankowe, potwierdzenia depozytu, anulowane czeki, faktury, paragony i pokwitowania transakcji z kart kredytowych, 1099-MISC itp.

Osobom, które na żądanie nie udostępnią tej dokumentacji, nie zostanie wypłacona ulga.

Dodatkowe informacje dotyczące wymogów w stosunku do prowadzonej dokumentacji można znaleźć w dokumencie DTF-215, Sugestie dotyczące dokumentacji dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Dodatkowe informacje

Updated: