Skip to main content

Founisè sèvis kominikasyon san fil yo peye apre

Si ou se yon founisè sèvis kominikasyon san fil yo peye apre, ou dwe kolekte frè anplis pou kominikasyon san fil yo peye apre a epi depoze yon deklarasyon chak trimès opre Depatman Taks la. Ou dwe mete apa frè anplis la epi idantifye li kòm public safety communications surcharge sou bòdwo ou voye bay kliyan ou yo. Gade seksyon yo ki anba la a pou jwenn plis enfòmasyon.

Plis enfòmasyon

Updated: